Svi znamo da je loše gubiti vrijeme. Shvatamo da vrijeme koje se potroši na trivijalne i bespotrebne stvari čini nas lijenim i neproduktivnim. Kako bilo, mnogi od nas ne uspjevaju da uvide dugotrajne konsekvence i posljedice gubljenja vremena, kako na ovom tako i na budućem svijetu.  
U sljedećim pasusima spomenut ćemo mudre izreke i stavove islamskih učenjaka koji će nam pomoći da više cijenimo naše vrijeme.

 

1.     Vrijeme se ne može vratiti. Kada god prođe djelić vremena on se nikada više neće moći vratiti niti nadoknaditi. Imam Ibn Dževzi r.a. je kazao: „Čovjekovo disanje su njegovi koraci ka smrti!“ Imam Šafi r.a. je volio reći: „Vrijeme je kao sablja! Pokori je mudro, prije nego te sasječe!“ Ovim je htio reći da ukoliko čovjek ne iskoristi mudro vrijeme, vrijeme će ga proći i naći će se u velikim problemima.

2.     Kutije su zapečaćene. Učitelji često vrijeme porede sa kutijama: svaki sat je poput kutije koja se zapečati i stavi na policu. Na Sudnjem danu, ove kutije, (24 kutije na dan) će se otvoriti i njihov sadržaj će nam biti pokazan. Ukoliko svaki sat našeg dnevnog života ispunimo dobrim djelima mi smo od sretnih. Ukoliko pak, ove kutije popunimo sa besposlicama i grijesima, biti ćemo tužni kada vidimo sadržaj ovih kutija na sudnjem danu. Kada se kutije zapečate na kraju dana, jedini Allah ima ključeve koji će ih otvoriti na Sudnjem danu.

3.     Najvrednije što čovjek ima je sam život. Jedan islamski autoritet je imao običaj svoje studente napominjati: „Vrijeme nije samo novac. Ono je puno skuplje od zlata, dijamanata i dragulja. Vrijeme je sami život!“ Hasan el-Basri r.a. je rekao: „O sine Ademov! Ti nisi ništa drugo do skup dana. Kada prođe jedan dan prođe i dio tebe.“ Da li sebi možemo priuštiti da dio svojih tijela i svojih duša izgubimo i pošaljemo u Džehennem trateći svoje vrijeme na besposlice i islamom zabranjene stvari.

4.     Odgovornost za mladost i život. Svi mi ćemo biti pitani na Sudnjem danu za našu mladost i naš život – kako smo proveli vrijeme u njima. Poslanik a.s. nas upozorava: „Čovjekove noge se neće pomaketi na Sudnjem danu dok ne odgovori na sljedeća četiri pitanja: Kako je proveo svoj život? U čemu je proživio svoju mladost? Imetak: kako ga je stekao i kako ga je potrošio? Znanje, šta je znao i da li je po njemu postupao?“ (Bezzar i Taberani)

5.     Bolje je biti škrt sa gubljenjem vremena. Hasan el-Basri r.a. jedan od naistaknutijih tabiina je rekao: „Živio sam sa ljudima (ashabima) koji su više bili škrti sa svojim vremenom nego što ste vi ljudi škrti sa svojim novcem!“

6.     Besposlenost: znak Allahova nezadovoljstva sa čovjekom. Imam Ibn Kajjim r.a. je rekao: „Jedan od znakova da nekog čovjeka Allah ne voli i da sa njim nije zadovoljan je da on ili ona trate svoje vrijeme.“ Allah dozvoljava osobi koja je nemarna spram Njegove Poruke da se upusti u poslove u kojima nema nikakve koristi i u kojima je šteta.

7.     Nepoštivanje vremena. Čestiti muslimani koji su živjeli prije nas, su smatrali nepoštivanjem vremena ukoliko bi proveli dan a da ne učine neko dobro svojoj zajednici i društvu ili samim sebi. Jedan časni prethodnik je rekao: „Ni sa čim nisam nezadovoljan kao sa danom u kome se moja dobra djela nisu povečala.“

8.     Nemar i lijenost su opasni! Mi nismo sigurni dali ćemo živjeti i sutra da bi učinili neko dobro djelo. Čak ako i budemo živjeli sutra, da li možemo biti sigurni da ćemo biti u stanju  da učinimo išta dobro. Zašto ostavljati neko dobro djelo u ambis neizvjesnosti? Ukoliko danas budemo nemarni i lijeni, šta je to što će nas motivirati da sutra uradimo nešta produktivno?!

9.     Gubljenje vremena je nezahvalnost na Allahovim blagodatima. Slobodno vrijeme je Allahova blagodat koju mi danas veoma malo cijenimo. Allahov Poslanik a.s. nas opominje: „Dvije blagodati koje ljudi loše iskorištavaju su: dobro zdravlje i slobodno vrijeme.“ (Buhari)

10. Izgubljeno vrijeme – izgubljeni rahatluk. Neki istaknuti islamski učenjaci su govorili da ljudi koji troše svoje vrijeme u neproduktivne i bezvrijedne aktivnosti lahko će izgubiti mir i smirenost iz svojih srca. Ljudi koji budu gubili vrijeme, lakše će biti pritisnuti radnim obavezama i zadacima na koje uvijek kasne tako da će rijetko imati vremena za svoju porodicu, za spominjanje Allaha, i traženja smiraja i rahatluka u životu.

11. Spreman za sutra? Podsjetimo se jednog hadisa koji su muslimani uzeli za moto svojih života: „Radi za ovaj svijet kao da ćeš vječno na njemu živjeti, a radi za ahiret kao da ćeš sutra umrijeti.“

12. Produktivnost ne treba da umre sa našom smrću. Nikada ne smijemo propustiti priliku da učinimo dobro djelo, pa makar da svijet propada. Od nas se traži da uvijek budemo produktivni i optimisti pa čak i u vremenima kriza i haosa.  Poslanik a.s. je rekao: „Ako neko od vas bude imao sadnicu u ruci i vidi da nastupa Sudnji dan, neka je zasadi, prije nego Sudnji dan nastupi!“

13. Zadobijanje Allahovog zadovoljstva. Vrijeme je emanet od Allaha, i naša dužnost je da ga koristimo da na način sa kojim će Allah biti zadovoljan. Svi znamo kako je teško i sramno da se suočimo sa nekim, naprimjer roditeljima ili učiteljem, čije smo povjerenje i instrukcije iznevjerili.  Kako čemo se sresti sa Allahom ako iznevjerimo Njegovo povjerenje?

14. Biti produktivan je sunnet Allahova Poslanika a.s. na koji je svima ukazivao. Allahov Poslanik a.s. kaže: „Svakog dana, za svaku kost u svome tijelu čovjek je dužan podijeliti sadaku. Mirenje dvojice braće je sadaka, pomaganje nekome da podigne svoj teret je sadaka, svaki korak ka namazu je sadaka, i svako uklanjanje prepreke sa puta je sadaka.“ (Buharija i Muslim)

15.  Poslanikovo a.s. raspoređivanje vremena. Allahov Poslanik a.s. je svoj dan obično dijelio na sljedeći način: jedan dio za svoju porodicu, drugi dio za ibadet i treći dio za lične i društvene aktivnosti (većinu ovog vremena bi provodio u rješavanju ljudskih problema, educirajuči i podstičući svoju zajednicu,)