altMačke su životinje koje žive samostalno,a ne u grupama. Suprotno pitomim psima, ove,takođe pitome životinje nikada se ne povinuju željama svog vlasnika. Kao što i vi znate,kada su gladne,mačke mijauču,kada traže da se maze,one se očešavaju o naše noge,a kada ih gladimo,one predu zato što to izuzetno vole. Pored toga,mačke na još mnogo načina sličnih ovima,daju znak koji žele.

-Znate li da mačke noću veoma dobro vide?

Da, da bi moglo vidjeti,ovom klupku dlaka je dovoljno samo malo svjetla. To je zbog toga što su mačije oči stvorene različite od naših očiju. Da bi mogle uzeti što više svjetla,njihove očne zjenice se povećavaju i postaju okrugle. A to im omugaćava da s lahkoćom mogu vidjeti u mraku.

Osim toga,u očima mačke postoji jedan sloj,koji  se ne nalazi u našim očima. Ovaj sloj je odmah iza mrežnjače. Svjetlost koja prolazeći kroz mrežnjaču dospijeva do ovog sloja,ponovo se odbija prema mrežnjači. Zbog toga što se ovaj sloj odbija natrag, događa se,dakle,da svjetlost dva paltuta prelazi kroz mrežnjaču. Zahvaljujući tome,mačke dosta dobro vide na maloj svjetlosti,čak u mračnom okruženju u kome naše oko uopće ne vidi.

-Dobro,a da li ste ikada razmišljali o tome zašto oči sjaju u tami?

Ovaj sjaj vezan je za sloj koji se nalazi u njihovim očima i o kome smo maločas govorili.Kao što već i vi znate,svjetlost koja pada na njega,ovaj sloj,poput ogledala,odbija natrag.Eto,ono što svijetli u mačijim očima je svjetlost koja se odbija od ogledala koja su smještena.

alt-Znate li karakteristike njihovih kandži?

Ove simpatične male šape se u trenutcima opasnosti pretvaraju u veoma opasne kandže. Ono što šapama daje opasan oblik su špicasti i oštri nokti skriveni u njima. Pokret,koji u trenutcima opasnosti prave da bi nokte izbacile vani, u isto vrijeme osigurava i širenje šapa.

- Zašto uvijek padaju na četiri noge?

Svi vi vrlo dobro znate da,čak i kada padaju sa visine od nekoliko metara,mačke uvijek padaju na četiri noge. Stvarni razlog što uvijek uspijevaju u tome je što,radi uspostave ravnoteže prilikom pada,mačke koriste rep i što zahvaljujući tome uspijevaju promijeniti centar težine tijela i tako pasti na četiri šape.

Onaj što je ove simpatične životinjice,koje vole hodati po drveću i visokim mjestima,obdario ovom odlikom,koja ih štiti od opasnosti neželjenog pada,je Uzvišeni Allah dž.š.,koji je neograničeno Milostiv i Samilostan. 

Iz knjige svijet životinja,Harun Jahja