Sreća

Sreća je cvijet

Za cijeli svijet,

Sreća je dama

Kao moja mama.

 

Sreća je ribica

Mala ljepotica,

Ona bi sve učinila

Da bi tu želju ispunila.

 

Amra Zuko