Pitalice, šta je:

  •   Bijele koke ispod strehe vire- šta je to....................?
  •   Puna škola đaka, ni od kuda vrata-šta je to.............?
  •   U moga dede nos do grede-šta je to.......................?
  •   Ječi,  vreči, oči beči, gora ječi-šta je to....................? 
  •   Gurava kobila sva polja pobila-šta je to..................?
  •  Amanet mu na plećima i sad STALNU brigu ima ,
    kako da u zemlji štima pa da dobro bude svima-šta je to.........?