altKad se malo dijete rodi tad se kaže mašAllah i na uho mu se šapne La ilahe ILALLAH .

 I odmah se dijete uči naš gospodar je Allah pa i dijete samo kaže La ilahe ILALLAH .

 Kad poraste malo veće ne bude ga ničeg strah, jer u sebi stalno nosi La ilahe ILALLAH .

 Na namaz se mora ići bez čekanja baš odmah, treba uvijek ponavljati La ilahe ILALLAH .

Sedždu treba uvijek činit jer bićemo opet prah, samo nas sačuvat može La ilahe ILALLAH .

Put je nama pokazao Muhammed Resulallah kojim ćemo stalno ići La ilahe ILALLAH .

Kad se smrtni čas približi i kad dođe zadnji dah i tad treba govoriti La ilahe ILALLAH