kajanje■ Kamo sreće - da sam zemlja ostao!
■ Kamo sreće - da sam se za ovaj život pripremio!
■ Kamo sreće - da mi knjiga moja ni data nije!
■ Kamo sreće - da tog i tog za prijatelja uzeo nisam!
■ Kamo sreće - da smo pokorni bili Allahu i Poslaniku!
■ Kamo sreće - da sam se uz Poslanika pravog puta držao!
■ Kamo sreće - da sam s njima bio, veliko dobro bih osvojio!

Sve su ovo želje onih koji su preselili (umrli), a mi koji smo živi, trebamo uzeti pouku iz njihovih kajanja...