Knjiga Vrijednosti učenja Kur’ana, autora dr. hfz. Halila Mehtića

U izdanju Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, ovih dana, iz štampe je izašla knjiga “Vrijednosti učenja Kur’ana” autora doc. dr. Halila Mehtića. Knjiga je objavljena u B5 formatu i broji 240 stranica. Recenzenti knjige su prof. dr. hfz. Fadil Fazlić i prof. dr. Džemaludin Latić. Knjiga je dobila izuzetno pozitivne kritike. U ovom predstavljanju knjige donosimo kratke izvode iz njihovih recenzija.

Knjiga pod nazivom „Vrijednosti učenja Kur’ana“, autora dr. hfz Halila Mehtića je očekivana, neophodna i izuzetno vrijedna, budući da se autor više decenija bavi učenjem i izučavanjem kur’anske poruke. Hfz Mehtić je hafiz Kur’ana, napisao je više knjiga vezanih za tumačenje i razumijevanje kur’anskog učenja u ovom vremenu, i što je najznačajnije, prvi je u Bosni i Hercegovini snimio cijeli Kur’ana na audio kasete. Navodeći i tumačeći autentične izvore, hfz. Halil budi želju, volju i ljubav prema Allahovoj knjizi koja mu’mine svakodnevno čini budnim, odgovornim i svjesnim njihove ovozemaljske uloge.
Programirajući svoje dnevne aktivnosti, mnogi muslimani-ke zaboravljaju uključiti učenje i slušanje Kur’ana u svoj životni program. Čovjek je prijemnik „Allahovog programa“. Da bi imao koristi od kur’anskih poruka i pouka, čovjek mora imati zdravu i čistu misao i srce. Učenjem i slušanjem Kur’ana daje se zekat na srce, kako se to navodi u hadisima koje citira hfz. Mehtić.
Svakodnevno slušamo razne vijesti, informacije, prijedloge i savjete koji su često neistiniti i neiskreni i koje čovjeka mogu dezorjentirati. Ukoliko se to sve prihvata bez uspostavljenih kriterija, selektiranja i kritičkog promišljanja, javlja se mogućnost da ljudi odu u zabludu. U vrijeme medijskog nadmetanja i borbe kada se želi ovladati ljudskim razumom, srcem i njegovim cjelokupnim životom, nužno je imati kriterije i upute pomoću kojih se slijedi Istina. Citirajući kur’anske ajete i hadise Muhammeda, s.a.v.s., hfz. Mehtić ukazuje na mnogobrojne pouke i poruke pomoću koji se možemo sačuvati od svih oblika ropstva u ovom vremenu, budući da je robovanje bilo kome ili čemu najveći oblik neslobode, dok je robovanje Allahu, dž.š. najveći stepen slobode, odgovornosti i kreativnog života.
Dodatna vrijednost spomenutog djela su prilozi CD (sufara, tedžvid, audio komplet Kur’an i Tefsir ibn Kesira), što će dodatno pomoći učenicima, studentima i ostalima da se u potpunosti okoriste ovom knjigom.
Upućujem srdačne čestitke autoru uz uvjerenje da će knjiga čitaocima, sigurno, biti podsticaj za učenje, slušanje, razumijevanje i izučavanje Kur’ana.

Prof. dr. hfz. Fadil Fazlić, profesor Kiraeta na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

 

Knjga našeg poznatog hafiza i učača Kur’ana, vjerskog učenjaka i aktiviste, dr.Halil ef. Mehtića, „Vrijednosti učenja Kur’ana“, nije nova po temi koju obrađuje, ali jeste dosad najpotpunija studija o feda’ilu’l-Qur’an na bosanskom jeziku. U njoj je autor obradio sva pitanja koja ova tefsirska disciplina traži. Svoje teze hafiz Mehtić potkrijepio je kur’anskim ajetima, hadisima i mišljenjima ashaba, tabi’ina, tabe’i tabi’ina i najpoznatijih islamskih alima. Ispisana jasnim jezikom, ova mubarek knjiga pridonijet će još većoj ljubavi prema Kur’an-i kerimu kod bh. Muslimana i još većem poznavanju Veličanstvenoga Kur’ana.

Prof. dr. Džemaludin Latić, profesor Tefsira na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu