Uvijek se pričalo da Bošnjaka u Turskoj ima više nego u Bosni pa pogledajmo šta je zabilježio Milić na svom putovanju-

Bošnjaci u Istambulu

dzematrahic