haris enesDraga braćo i cijenjene sestre, obavještavamo vas da je naš džemat Čande u prošlom mjesecu Ramazanu bio najuspješniji džemat Muftijstva tuzlanskog u akciji prikupljanja zekata i sadekatul- fitra kada se uzme u obzir broj domaćinstava i ukupan iznos novca koji smo prikupili.
Danas je u Gazi Husrev- begovoj biblioteci upriličen prijem za najuspješnije imame tj. džemate i naš se džemat našao među najuspješnijim u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Zahvaljujemo se svima vama koji svoj zekat i vitre uplaćujete u našem dzematu, s molbom Allahu da vam ukabuli vaša izdvajanja na pravom putu.
Još jednom smo osvjetlali svoj obraz i realizirali onaj kur'anski ajet u kojem Allah kaže: "...koliko su puta malobrojne skupine pobijedile one mnogobrojne..."
Malo nas je, ali na ovaj način pokazujemo još jednom svoju privrženost našoj vjeri i njenim propisima, kao i privrženost našoj Islamskoj zajednici navodi se u izjavi imama Hariz ef. Fazlovića.
U nastavku prenosimo vijest objavljenu na web portalu Prepordo info.

Prijem za imame džemata koji su udijelili najviše zekata u 2019. godini

Ured za zekat, u saradnji sa Upravom za vjerske poslove i Kancelarijom reisu-l-uleme, danas je u Gazi Husrev-begovoj bibilioteci u Sarajevu organizovao prijem za imame u džematima koji su prikupili najviše zekata i sadekatu-l-fitra u 2019. godini.

Ovom prilikom posebno je istaknut doprinos vjernika i džematlija u izvršavanju ove materijalne obaveze, te ukazana potreba provođenja stalnih aktivnosti na podršci akciji prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra.

Rukovodilac Ureda za zekat Vehid Arnaut istako je da će se ove aktivnosti proširiti i na dijasporu i mešihate na način da će se ovakve ili slične aktivnosti organizirati ili u njihovim džematima ili u sjedištima naših organizacionih jedinica.  

- Ovo je jedna redovna aktivnost koju provodi Ured za zekat u saradnji sa kancelarijom Reisu-l-uleme s ciljem da nagradi i skrene pažnju na ulogu imama u ovom procesu koji su nezamjenjiva karika u realizaciji ove za IZ značajne aktivnosti. Imami svojim radom, svojim zalaganjem i prije svega motivacijom koju rađaju kod onih koji trebaju da daju zekat imaju nezamjenjivu ulogu i naša je želja da taj njihov nesebični trud prepoznamo i da ga djelimično nagradimo- , poručio je  Rukovodilac Ureda za zekat Vehid Arnaut.

zekat2019Na ovaj način skrenuta je pažnja na najuspješnije aktiviste koji su se birali po određenim kriterijima:

- Najuspješniji imami u prikupljanju zekata i sadekatu-l-fitra, prema ukupnom iznosu prikupljenog novca u svom džematu.

- Najuspješniji imami u prikupljanju zekata i sadekatu-l-fitra, prema porcentu prikupljenog novca, u odnosu na broj domaćinstava u džematu.

- Najuspješniji imami u prikupljanju zekata na poljoprivredne proizvode, prema količini prikupljenih proizvoda.

- Najuspješniji glavni imam medžlisa koji je ostvario procentualno najveći porast prikupljenog  zekata i sadekatu-l-fitra u odnosu na prethodnu godinu.

Nagrade najuspješnjijim aktivistima uručio je zamjenik reisu-l-uleme dr. Enes ef. Ljevaković zajedno sa direktorom Uprave za vjerske poslove Ismail ef. Smajlovićem.

Najuspješniji aktivisti su: Kozlić ef. Amel (Rogatica), Genjga ef. Mehrudin (Rudo), Efendić ef. Edib (Ustikolina), Šišić ef. Avdo  (Čajniče), Skopljak ef. Ahmed (Sarajevo) , Alić ef. Enes (Sarajevo), Sarač ef. Maid, Čakalović ef. Midhat (Visoko), Buljina ef. Eldin (Busovača), Šehić ef. Ahmed (Travnik), Seid ef. Hodžić (D. Vakuf), Tokmić ef. Kemal (Bugojno), Alić ef. Mirnes (Tešanj), Bradarić ef. Senaid (Doboj), Kuvačević ef. Senaid (Zenica), Gračić ef. Džafer (Žepče), hfz. Mahić ef. Amir (Kozarac), Pašalić ef. Ernas (Sanski Most), Baltić ef. Fahrudin (Bužim), Haris ef. Ahmić ( Bosanska Kostajnica), Žerić ef. Mirza (Sanski Most), dr. hfz. Peštalić ef. Edin (Tuzla), hfz. Rahmanović ef. Ahmed (Tuzla), Fazlović ef. Hariz (Brčko), Camić Husein (Janja), Grahić ef. Nurdin (Vlasenica), Čavčić ef. Šefik (Mostar), hfz. Fazlagić ef. Sadik (Trebinje), Dragolovčanin ef. Muhamed (Glamoč), Germić ef. Šemso (Ljubuški), Čelenka ef. Fikret (Prnjavor), Duzan ef. Nijaz (Kotor Varoš), Delić ef. Samir (Kotor Varoš), Zukorlić ef. Nihad ( Muftijstvo Vojno).

Preporod.info