Lj U B A V
Muhammed s.a.v.s. kaže da je Uzvišeni Allah rekao:"Dužan sam ukazati svoju ljubav  onima koji se vole u Moje ime, koji se sastaju u Moje ime, koji se pomažu u Moje ime, i koji se posjećuju u Moje ime."
(Hadis, prenosi Ahmed)

Da nije ljubavi ne bi se spojilo brdo sa brdom i rodilo dolinu. Da nije ljubavi ne bi se ptica skrasila uz pticu i napravila gnijezdo. Da nije ljubavi ne bi nebesa plakala da oplode Zemlju, niti bi se razvili plodovi proljeca. Da nije ljubavi ne bi ni svijeta bilo".
(Ali Tantawi)

Ljubi bližnjeg svoga !
(Biblija)

Bog ne gleda u vašu vanjštinu, niti u vaše imetke, nego gleda u vaša srca i vaša djela.
(Hadis, prenosi Muslim)

Ljubav sile ne poznaje !
(Safet Bašagić)

Ljubav ne prezire ni jedna religija i ne zabranjuje je ni jedan božanski zakon.
(Ibn Hazm)

Razbi mi srce na sto komada, Al'moju ljubav nećeš nikada, Svaki će komad ljubit Te većma,Neg' drugih cijelih srca hiljada.
(Hafiz Širazi)

Nikada u ovom svijetu mržnja se ne savladava mržnjom - mržnja se savladava ljubavlju.
(Buda)

Kako je divno stanje toga ljubavnog zanešenjaka koji opstanak vasione smatra neznatnim !
(Šejh Abdurrahman Sirri)

Ljubav čovjeka čini slijepim i gluhim.
(Ibn Hazm)

Ta ljubav je stožer svijeta-
Izvor žića-čedo raja,
Svježi miris svježa cv'jeta
Što čovjeka s nebom spaja.
(Safet Bašagić)