Kada insan krene da upoznaje svoj din on prvo uči i izgovara šehadet pogledajte prezentaciju "Kelime i šehadet" klikni na -Kelime šehadet