Rođen u Brčkom,završio gimnaziju i Filozofski fakultet u Sarajevu,prof. je Historije, bio je direktor srednjih škola prije rata TŠC“Hasan Burić“ i „25 novembar“, a zatim 1999.godine direktor  muzeja „Istočna Bosna“ u Tuzli. Član komisije ispred Bošnjačkog naroda za određivanje ulica u Brčkom distriktu, također je bio muzejski savjetnik najviša titula u muzeologiji ranga( magistra nauka).

Biografije

Prof. Murat ef. Sinanagić (1881-1932), jedan od najistaknutijih Bošnjaka u Brčkom na prosvjetnom, kulturno-umjetničkom i socijalno-humanom polju između dva svjetska rata. Radio kao profesor Trgovačke akademije u Brčkom od 1914-1923. Jedan je od utemeljitelja Trgovačke akademije u Brčkom koja je u to vrijeme bila jedna od najpoznatijih institucija za ekonomsko i trgovačko obrazovanje u Bosni i Hercegovini i važan segment u bogatoj i dugoj tradiciji ekonomskog obrazovanja u Brčkom. Bio je profesor historije i njemačkog jezika na Trgovačkoj akademiji od 1923-1927. godine. Dao je poseban doprinos radu“Islahijeta“- društva koje je od svog osnutka 1907. godine sve do početka II svjetskog rata imalo ključnu ulogu u kulturno-prosvjetnom i privrednom podizanju bošnjačke mladeži grada i kotara Brčkog, ali i značajnu socijalno-humanitarnu dimenziju koja se manifestovala u  stalnoj potpori siromašnim bošnjačkim porodicama.

Prof. Murat ef. Sinanagić bio je predsjednik „Islahijeta“ 1921. godine. Izuzetno se angažovao na planu opismenjivanja širokih masa, održavanju niza stručnih predavanja te osnivanju društvene biblioteke 1923. godine. Dao je doprinos razvoju pozorišta u Brčkom kao glumac i režiser, u okviru umjetničke sekcije brčanskog „Islahijeta“. Skupština društva“Islahijet“ 1936. godine označila ga je jednim od najzaslužnijih Predsjednika u tridesetogodišnjoj historiji „Islahijeta“. Državnim dekretom 1927. godine postavljen je za direktora Građanske škole u Rogatici gdje je i umro 1932. godine.

Hasan Bećirović rođen je 11.01.1898.godine u Bosanskoj Gradiški od oca Zaima i majke Emine. Po završenoj osnovnoj školi nastavlja školovanje u Salaniku (Solunu) u tadašnjoj Turskoj carevini, ali je uslijed ratnih teškoća prisiljne prekinuti i vratiti se kući. Upisuje klasičnu Veliku gimnaziju u Sarajevu gdje, između ostalog, stiče solidno znanje iz arapskog i grčkog jezika. Maturirao je 1915.godine. u I. Svjetskom ratu služio je kao prevodilac tabor imama. Ekonomiju (Hochschule fur Welthandel in Wien) studira u Pragu i Beču i diplomira 1923.godine. bio je u grupi od 31 ekonomiste sa akademskom naobrazbom, odnosno jedan od 800 muslimana-Bošnjaka sa završenim fakultetom koliko ih je ukupno bilo u tadašnjoj Jugoslaviji (podaci prezentirani na Kongresu Bošnjačkih intelektualaca 1928.godine u Sarajevu). Po završetku školovanja bavio se trgovinom zemaljskim proizvodima na veliko, a od 1946.godine radi u „Majevici“kao rukovodilac izvoznog sektora. Slovio je kao ekspert za trgovinu jajima i u tom svojstvu boravio je nekoliko puta u Izraelu. Po odlasku u penziju bavio se prevođenjem i preveo je, između ostalog, kompletnu tehničku dokumentaciju za izgradnju „BIMEKS-A“. Govorio je njemački, turski i češki jezik,a služio se francuskim i arapskim jezikom, što je svojevremeno bila velika rijetkost a ni danas nije baš čest slučaj. Bio je jedini čovjek sa takvim referencama u Brčkom. Umro je 1984.godine (u petak na bajram) u 86.godini života.

Imena uglednih Bošnjaka u prijedlogu novih naziva ulica u Brčko Distriktu BiH

NAČELNICI BRČKOG

1. Mujaga Mulamehmedović

2. Bakija Selimović

3. Suljo Kahriman

4. Osman Dervišević

5. Asim Dervišević

LIJEČNICI

1. Dr.Safet Muratović

2. Dr.Sakib Edhemović

KNJIŽEVNICI,PROFESORI,UMJETNICI

1. Edhem Mulabdić, književnik

2. Derviš Sušić, književnik

3. Safvet beg Bašagić, književnik

4. Mehmedalija Mak Dizdar, književnik

5. Mehmed Meša Selimović, književnik

6. Alija Isaković, književnik

7. Bašeskija, književnik, hroničar

8. Muhsin Rizvić, akademik-književnik

9. Musa Ćazim Ćatić, književnik

10 .Skender Kulenović, književnik

11. Hasan Kikić, književnik

12. Evlija Čelebija,putopisac,hroničar,historičar

13. Muderis Abdulganib Ibrahimbegović, profesor,direktor“Čačak medresa“ u Brčkom, intelektualac kog a su poštovali svi građani Brčkog bez obzira na vjeru i naciju.

14. Prof.Murat ef. Sinanagić, profesor Trgovačke škole u Brčkom od 1914-1923.godine prosvjetni, kulturni i socijalni radnik

15. Abdulah Berberović, profesor

16. Adil ef. Čokić profesor geografije u Medresi

17. Sulejman Hadžialijagić, profesor matematike, direktor“Ruždije“(osnovne škole)

18. Rizah Štetić, slikar

19. Ismet Mujezinović, slikar

20. Safet Pašalić, glumac

HISTORIJSKE LIČNOSTI TRGOVCI, GRADITELJI ZNAČAJNIH GRAĐEVINA U BRČKOM I DOBROTVORI (VAKIFI)

1. Braća KUČUKALIĆI, načelnici, dobrotvori i graditelji

2. MEHAGA KANTARDŽIĆ, trgovac i dobrotvor

3. VASIF hanuma ZEJĆIREVIĆ, dobrotvor koja je dala novac za izgradnju Bijele džamije

4. Porodica MEHMEDAGIĆ, dobrotvori i graditelji

5. HASAN BEĆIREVIĆ, jedan od prvih diplomiranih ekonomista Bošnjaka u Kraljevini Jugoslaviji, ekspert za trgovinu,dobrotvor i graditelj

6. Dr.MEHMED SPAHO, INTELEKTUALAC, prvi Musliman ministar u vladi Kraljevine Jugoslavije

7. HUSEIN KAPETAN GRADAŠČEVIĆ, borac za autonomiju Bosne od Osmanske vlasti.

8. REIS DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ, poglavar IVZ, intelektualac i ugledna ličnost koji je 1914. godine u vrijeme I svjetskog rata, javnim izjavama ustao protiv progona bosanskih Srba, pljačke i uništavanja njihove imovine, opominjući Bošnjake da ne učestvuju u tim radnjama jer su to“Bogu mrska djela“

9. Dr.ABDULAH BUKVICA, prvi ljekar u Brčkom u vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Osnivač je muslimanskog kulturno- prosvjetnog društva „Gajret“ i „Islahijet“, koja se okupljala u Brčkom omladinu raznih profila i zanimanja. Ljekar koji je liječio Brčake bez obzira na vjeru i naciju, te je zbog toga uživao ogroman ugled.

10. „MUSALA“, dio Brčkog gdje se okupljalo građanstvo i omladina na sportske, kulturne, prosvjetne i vjerske manifestacije svih konfesija u Brčkom. Dio Musale na Savi-„Tezga“, služio je za pretovar robe Brčanskih trgovaca.

11. „ISLAHIJET“, je osnovan 1907. godine kao kulturno- prosvjetna i socijalno- humanitarno društvo Bošnjaka brčkog i njegove okoline.

Sva ostala imena Bošnjaka su poznata jer su uzeta iz naziva ulica do 1992. godine.

 

Biografije ličnosti iz reda Bošnjačkog naroda za nove ulice nazive ulica

NAZIV ULICE:

1. AVDO MEĐEDOVIĆ: književnik, autor grandioznog epskog djela“Ženidba Smailage Mehe“, spada u red velikana bošnjačke književnosti

2. SABIT ALAUDIN-UŽIČANIN: pjesnik, spada u red slavnih bošnjačkih  pjesnika, rodom je iz Užica. Njegova originalnost i snažan pjesnički izraz bili su uzor mnogim pjesnicima kasnijeg doba.

3. ĆAMIL SIJARIĆ (1913-1989): književnik, zauzima istaknuto mjesto u antologiji bošnjačke književnosti.

4. MIDHAT BEGIĆ (1911-1983): književni kritičar i historičar književnosti, bio profesor savremene književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

5. OMER HUMO: književnik iz 19. stoljeća, autor prvog bosanskog rječnika iz 1880. godine, poznata pjesma „Stihovi zahvale“ na bosanskom jeziku.

6. SAMIL BALIĆ: profesor Univerziteta u Beču, orijentalista i bibliotekarski radnik. Jedan od onih svestranih kulturnih radnika u čijoj se pojavi ogleda ono produhovljeno, dostojanstveno i samosvjesno biće bošnjačkog naroda, čovjek koji je uspio vješto uskladiti najvredniju nit bošnjačke tradicije sa suvremenim tekovinama svjetske kulture. Doktorirao 1945. godine na bečkom Univerzitetu gdje je radio kao profesor.

7. HAMDIJA KAPIDŽIĆ: poznati bošnjački historičar, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Bavio se historijom A-U okupacije i vlasti u BiH, naročito ustancima muslimana i pravoslavaca u 19. i početkom 20. stoljeća.

8. HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ: publicista, historičar, bavio se izgradnjom naselja, utvrda i historijom razvoja religija naroda na tlu BiH od 16.-29. stoljeća. Napisao je niz naučnih studija od kojih je jedna “Kratak pregled hrvatske historije  u Herceg-Bosni od najstarijih vremena do danas“ iz 1912. godine.

9. DŽEMAL BIJEDIĆ: istaknuti političar i intelektualac, bio predsjednik Vlade SFRJ.Napisao više ekonomskih i političkih studija i rasprava.

10.ZAIM IMAMOVIĆ: jedan od najistaknutijih i najomiljenijih pjevača narodnih pjesama, a posebno sevdalinki.Zaim Imamović rođen 26.08.1920. godine u Mrkonjić Gradu.Prve narodne naučio je u svojoj porodici, u kojoj se njegovalo bogato bošnjačko narodno stvaralaštvo, a svoju pjevačku djelatnost počeo je kao vrlo mladi član Kulturno-umjetničkog druuštva“Gajret“ u Sarajevu. Kasnije je, pažljivo i vrijedno tragajući za izvornim sevdalinkama po sarajevskim mahalama, proširio svoj muzički repertoar, istovremeno ga prenoseći na druge. Po osnivanju Radio Sarajeva, 10.04.1945. god., kao član Kulturne sekcije VI proleterske brigade, uključio se u rad Muzičkog odsjeka. Izvodio je tradicionalne narodne i parizanske pjesme, a također je bio član dueta harmonika zajedno sa Ismetom Alajbegovićem Šerbom.  Na Radio Sarajevu stiče i prva stručna znanja o muzici što mu pomaže da upotpuni već usvojeno, tradicijom preneseno poznavanje stila i najznačajnijih elemenata narodnog muzičkog izraza. Kao izvođač sevdalinki, Zaim Imamović, je dostigao najveće domete interpretacije ove osobene bošnjačke pjesme. Imao je neobično lijep i melodičan glas, tenor prepoznatljivog izraza, mekan zaobljen i melanhoničan. Primio je više priznanja od kojih su najznačajniji: Plaketa grada sarajeva 1945. god. (za brojne nastupe povodom oslabađenja grada), plaketa RTV Sarajeva 1979. god. I zlatna zvijezda RTV Sarajeva 1986. godine.

11.JUSUF RAMIĆ(1910-1982): Školovao se u  Bijeljini, Višu saobraćajnu školu završio u Sarajevu, 1937. godine dolazi u Brčko gdje ostaje do svoje smrti. Radio je na željeznicama Jugoslavije, obavljajući visoke i odgovorne dužnosti. Jedan je od osnivača SO“Lokomotiva“ u  Brčkom, bio je predsjednik SOFK-e Brčko i dugogodišnji predsjednik Školskog odbora Gimnazije u Brčkom i dugogodišnji član Odbora IZ Brčko. Primjeran i vrlo tolerantan građanin sa aktivnim prijateljskim odnosima u životu i radu sa građanima drugih nacionalnosti i vjerske pripadnosti u čemu je imao izuzetan ugled u Brčkom. Jedan je od karakterističnih i prepoznatljivih pozitivnih likova grada Brčkog po svojoj izuzetnoj moralnoj i ljudskoj vrijednosti.

12. BRAĆA SALIHBEGOVIĆ:Veoma ugledna veleposjednička porodica iz Brčkog. Neki članovi igrali su vema značajnu ulogu u javnom i političkom životu BiH. Jednom ženskom članu ove porodice pripada zasluga za izgradnju tzv.“ženske ćuprije“ i prosijecanje puta-šora koji vodi od česme, odnosno kantardžića ulice do „Ženske ćuprije“ jer je sve finansirala vlastitim sredstvima.

13.HADŽI HAFIZ OSMAN MEHMEDOVIĆ: Rođen 1823. godine u Brčkom. Upisao je, i uspješno završio, visoke škole i jedno vrijem je radio na vjerskim i pravnim poslovima u Brčkom, a onda se posvećuje trgovačkom poslu. Hadži osman je jedan od glavnih organizatora Brčaka u pružanju oružanog otpora Austro-ugarskoj okupaciji BiH i Brčkog 1878. god. Borbe su vođene nekoliko dana da bi, na kraju, Austro-Ugarske trupe ušle u brčko 20. septembra 1878. godine. Nastala su hapđenja i izvođenja pred prijeki ratni sud austrijske vojske. Mnogi brčaci su osuđivani na smrt vješanjem a među njima i hadži hafiz Osman. Smrtna presuda je izvršavana na platou ispred katoličke crkve. Hadži Mehmed je, kao posljednju želju, zamolio da ga ne vješaju kao lopova nego da ga pogube sbljom kao vojnika. Jedino što su mu izašli u susret je da ga objese ne Ficibajru bez prisustva građana Brčkog.

14. HADŽI MEHMED EF. OSMIĆ-BROĐO: Rođen u Brčkom na Brodu 1896. godine gdje je i umro 1985. god.  Učenik je „Čačak“ medrese u Brčkom, službuje u raznim džematima kao imam, dajuži veliki doprinos razvoju vjerskog života. Toplina, otvorenost i humanost i korektan odnos prema ljudima, doprinijeli su da ga je narod izuzetno cijenio. Materijalno je pomagao rad medrese, popravku puteva, dovod vode, javnih česmi i drugih objekata javne upotrebe.

15. MUJKIĆ SULJO-CAJLAZ: Rođen u Brčkom, slavni fudbaler brčanskog „Jedinstva“. Igrao u generaciji 1947-1956. godine i imao veliku zaslugu za ulazak ovog kluba u republičku ligu BiH, čime je pronio slavu kluba i grada.

16. BRAĆA DERVIŠEVIĆ(SMAIL,IBRO I ŠEMSO)-SKELDŽIJE: većina poznatih brčanskih muslimanskih porodica doselila se u Brčko, u vremenu od 1862-1869. godine iz Beograda, Smedereva, Šabca, Užica i požege. Među njima se ističe familija derviševića, zvanih skeledžije, koji su u Brčkom imali firmu za prevoz ljudi i roba Savom i stolarske radnje. Baveći se skelarenjem od naroda su prozvani Derviševići-skeledžije. Članovi familije Derviševići-skeledžije dali su istaknute trgovce, glumce, ljekare, pravnike. Osnivači su dobrotvorno društva“Gajting“ i „Islahijet“ u Brčkom, a Šemso je diplomirao i doktorirao urbanizam-arhitekturu u Parizu i postao prvi brčak sa ovim titulama.

17. SEID HAFIZ ZENUNOVIĆ: Živio u vremenu 1875-1932. godine. Doselio se iz Budimpešte u Koraj, a zatim u Brčkom. Imam Atik-džamije i profesor medrese. Govorio je tri jezika: arapski,turski i perzijski. Kao istaknuti intelektualc prenosio je svoje znanje na mnoge generacije. Svoj književni rad usmjerio je na prevođenje djela arapske i svjetske književnosti. Kao poznati orijentalista preveo je Kur'an na bosanski jezik. Njegova književna i naučna djela danas se izučavaju na katedrama za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Beogradu i Zagrebu.

18. HADŽI PAŠO MUJANOVIĆ: Svako naselje u Brčkom imalo je svoju zasebnu džamiju. U prvoj polovini 19. stoljeća, u naselju kolobara, izgrađena je džamija s drvenom munarom, koju je sagradio o svom trošku, brčak hadži Pašo Mujanović. Ova džamija od svoje gradnje do danas, među Brčacima, poznata je kao „Drvena džamija“.

 Uzorak Slike

19. ULICA PROFESORA ESADA PITIĆA: Profesor Esad Pitić radio je od 1947. godine u Državnoj trgovačkoj akademiji, izvodi nastavu iz predmeta knjigovodstvo i privredna matematika. Svoju obrazovnu i vaspitnu djelatnost, nastavio je kao profesor u trgovačkoj školi, Srednjoj ekonomskoj i Višoj komercionalnoj školi u Brčkom, izvodeći nastavu iz predmeta: stenografija, politička ekonomija i privredna matematika. Nosilac je i realizator  ideje o osnivanju Ekonomskog fakulteta u Brčkom. Neprocjenjive su stručne i moralne zasluge profesora Esada Pitića za razvoj srednjeg, višeg i visokog školstva u Brčkom i šire. Mnogi učenici profesora Pitića su dans znanstvenici, privrednici i ugledni građani Brčkog i BiH.

20. ULICA MEHMEDA KAPETANOVIĆA-LJUBUŠAKA: Mehmed Kapetanović spada u red najunačajnijih bošnjačkih intelektualaca sa kraja 19. i početkom 20. stoljeća. Književnik i sakupljač narodnog blaga, značajan za samostalan kulturno-politički razvoj Bošnjaka. U bošnjačkoj književnosti zauzima značajno mjesto. Osnivač je i glavni urednik lista „Bošnjak“.

21. ULICA ELDINA HADŽIĆA: Eldin je rođe u brčkom 1965. gdje završava osnovnu i tehničku školu. Već od ranih dana isticao se sa izraženim tlentom za sport, naročito odojku. Ubrzo je postao pionirski i omladinski reprezentativac BiH i SFRJ. Prošao je kroz sve selekcije OK“Jedinstvo“ iz Brčkog, a 1984. godine proglašen je sportistom godine Brčkog. Studirajući u sarajevu igra za OK“Bosna“ sa kojim postaje prvak SFRJ, a Eldin reprezentativac SFRJ. Iznenadna smrt prekinula je raskošan talent i mladi život.

22. ULICA HUSEIN efendije TREBINJČEVIĆA: Husejn efendija, spada u red istaknutih intelektualaca u Brčkom sa početkom dvadesetog stoljeća. Njegov rad veoma je značajan na polju obrazovanja, kulture i osnivanja humanitarnih i nacionalnih društava brčanskih Bošnjaka. Radio je u kulturno-umjetničkom društvu „Islahijjet“. Kao trgovac i obrazovan čovjek putovao je po svijetu i na mlade generacije prenio iskustva razvijenog svijeta u oblasti razvoja trgovine, zanatstva i društva uopće.

23. ULICA ALOSMANA TOPČIĆA: Ugledna brčanska porodica, koja je dala nekoliko istaknutih intelektualaca među kojima se najviše istakao Alosman. Kao obrazovan čovjek i humanista nalazi se na čelu organizovanog otpora protiv države NDH i fašizma. Njegovo ime je nosila i prije ratna ulica u Brčkom.

24. ULICA FARUKA KUČUKALIĆA – MATE: Faruk Kučukalić spada u plejadu brčanskih sportista. Kao mlad srednjoškolac i student isticao se izuzetnim talentom za plivanje i odbojku. Razvio je plivački sport u Brčkom u klubu PK „Sava“ i aktivno igrao u OK „Jedinstvo“ gdje je sa braćom Martinović, Maglev i drugima doveo odbojku na najviši nivo u Brčkom i šire. Kao nasljednik velikog bogatstva Kučukalića, gotovo sav imetak je uložio u razvoj plivanja i odbojke u Brčkom. Bio je profesor tjelesnog odgoja u srednjim školama u Brčkom. Svoj talenat je prenio na odbojkašice „Breze“ i „Bosne“ koje su postale i prvaci SFRJ.

25. ULICA NAJFE ŠEHIĆ (po zahtjevu građana Meraja): Najfa Šehić spada u najstariju familiju na Merajama. Veoma je rano postala nosilac borbe u Brčkom protiv fašizma.

26. ULICA MEHMEDA, MALĆA I IBRAHIMA DŽINDIĆA: Krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Brčkom se ističe familija Džindić, koja ima razna akcionarska iskustva, banke i ciglanu. Kao vlasnici izvozničke firme na svjetkoj izložbi u Parizu 1900. godine zajedno sa braćom Kolaković, Kostom Neškovićem, Savom Kajdićem, dobitnici su srebrne medalje za svoje proizvode iz brčanskog kraja. Značajna sredstva, braća Džindići, ulagali su u humanitarne ustanove i pomagali dobrotvorna društva u Brčkom. Ulica Mehmeda, Malića i Ibrahima Džindića postojala je u centru Brčkog u vremenu od 1930. do 1945. godine kada je došlo do opće promjene naziva ulica. Braća Džindić su poznati i sportisti, podigli su plutajući bazen za djecu i odrasle u Brčkom, inicijatori su osnivanja Trgovačke škole u Brčkom.

27. ULICA HUSEJNA ŠALAKIĆA: Koji je vlasnik zemlje u sadašnjim ulicama B. Nušića i Klosterska, prijašnji naziv mali i veliki Šalapić a greškom nije utvrđeno da se bar jedna ulica zove imenom ovog izuzetnog humanog i darovitog čovjeka, koji je svoje posjede (mali i veliki Šolapić) davao za izgradnju firmi za građane Brčkog bilo koje nacionalnosti i vjere.ž

28. ULICA AHMEDA HANTALAŠEVIĆA: Ahmed potiče iz ugledne porodice Hantalaševića, koji su bili poznati zemljoposjednici i trgovici. Bio je ugledan i cijenjen građanin, te aktivan društveni radnik i uspješan privrednik. Po zanimanju ekonomista, obavljao je razne dužnosti u privredi: osnivač je i prvi direktor fabrike bombona u Brčkom, prvi direktor fabrike namještaja „ Bosna“ u Brčkom. Bio je aktivan u mnogim društvima i udruženjima građana. Zbog svog rada i doprinosa razvoju privrede u Brčkom i BiH, uživao je veliki ugled i poštovanje u Brčkom i šire.

29. ULICA HASANA KAFIA PRUŠĆAKA: Historičar sa kraja 16. i početkom 17. stoljeća rođen je u Bosni gdje se bavio historijom bosanskih naroda. Napisao je djelo „Temelji mudrosti o uređenju svijeta“ koje otkriva stanje na Balkanu i Evropi toga vremena. Njegovo djelo je veoma značajno sa aspekta organizacije državnog i društvenog uređenja, stoga je proučavano na mnogim univerzitetima tadašnje Evrope.

30. ULICA VAHDETIJE AHMEDA BOŠNJAKA: Ahmed Bošnjak zauzima mjesto u antologiji bošnjačke književnosti.

 

objavljeno: 01.08.2008