Jedan mladić se spremao za dodjelu diplome. Mjesecima već, divio se sportskom autu koji je stajao u izlogu jednog autosalona. Njegov otac bio je u mogućnosti da mu priušti ovakav poklon i on je rekao ocu da je to auto sve što bi on htio kao poklon za diplomu.

Dok se dan dodjele diplome sve više približavao, mladić je budno pratio sve radnje svoga oca u nadi da će otkriti neki znak u vezi kupovine auta. Konačno je došao i taj dan. Otac ga je pozvao u svoju radnu sobu. Rekao mu koliko je ponosan na njega, koliko je sretan što je on njegov sin i koliko ga voli. Otac mu predade predivno upakovani paketić. Pomalo razočarano ali i znatiželjno mladić primi pruženi paketić i poče ga otpakivati. Pred njim se ukaza Kur’an u prelijepom kožnom povezu. Ljut, povišenim glasom obrati se ocu:

”…Ležiš na parama a kupio si mi Kur’an…”

Tako ljut i razočaran izašao je iz kuće ostavljajući Kur’an iza sebe. Godine su prolazile i mladić je izrastao u uspješnog poslovnog čovjeka. Imao je fantastičnu porodicu i predivnu kuću. Svakim danom postajao je sve više svjestan činjenice da je njegov otac sada već prilično star čovjek i da bi trebalo da ga obiđe. Prije nego je uspio da ostvari svoju namjeru stiže mu telegram, koji ga obavjesti da mu je otac umro i da je svu svoju imovinu ostavio njemu. Morao je hitno da dođe i da sredi sve potrebne poslove u vezi kuće i imovine svoga oca.

Približavajući se roditeljskoj kući sve više ga je obuzimala tuga i grižnja savjest. U radnoj sobi svoga oca počeo je da sređuje najvažnije papire. Pogled mu se zaustavi na Kur’an-u u kožnom povezu koji je stajao na onom istom mjestu gdje ga je i ostavio onog dana kad je diplomirao. Sa suzama u očima počeo je listati stranice Kur’ana zaustavljajući se ponegdje. U tom momentu ispade ključ iz koverte koja je bila prilijepljena na zadnju koricu Kur’ana. On podiže ključ za koji je bila zakačena kartica od autosalona. Na kartici je stajalo ime salona, tip auta i datum prodaje potvrđen pečatom. To je bio datum dodjele diplome.

P o u k a :

Neke stvari odbacimo samo zato što nisu upakovane onako kako bi mi to željeli.