Predstavljamo po prvi put projekat budućnosti našeg kraja

Imamo čast da prvi kao javni medij predstavimo buduću sportsku dvoranu u našem kraju sa  pratećim sadržajem koji je predviđen idejnim rješenjem

SPORTSKO REKREATIVNI KOMPLEKS  U NASELJU ,, G.RAHIĆ''

TEHNIČKI OPIS
LOKACIJA

Image

Šipovače do sadašnjeg novog stadiona na području nekadašnjeg rasadnika šumarije kod veterinarske stanice, projekat koji će puno vrijedit za naš kraj, predviđen da se uradi u naredne tri do četiri godine, sama sportska dvorana će koštat oko milion maraka, ostali dio vjerovatno milion ipo maraka što bi vjerovatno iznosilo oko dva ipo miliona maraka sav kompleks sadržaja.

Objekat se locira na lokaciji koja je određena  od strane odjela za urbanizam u vladi Brčko Distrikta BiH.

PROJEKTOVANI SADRŽAJI

Image

Multifunkcionalna sporska dvorana dimenzija 35,00x45,00m+6,00x30,00 čvrstog materijala spratnosti prizemne i visine po idejnom rješenju.Pomoćno fudbalsko igralište 50,00x70,00m

Igrališta za male sportove sa montažno demontažnim tribinama:

TEREN ZA MALI FUDBAL 40,00x20,00m

TEREN ZA TENIS DIMENZIJA PO IDEJNOM RJEŠENJU MAX 36,57x18,27m.

Prilaz sporskom centru je sa lokalnog puta Brka – Maoča.

Oko objekata predviđeno je ozelenjavanje slobodnih površina kao i popločavanje tj. izrada staza sve prema idejnom rješenju.

Vrsta objekta
 
Objekat je javnog karaktera.

U parteru objekta su sportski tereni za rukomet<košarku,odbojku ;mali fudbal) prostori ispod tribina su svlačionice i garderobe sa sanitarnim prostorijama

Prostorija spravarnice,ulazni hol za gledaoce koji se sa dva dvokraka stepeništa penju na nivo tribina na koti + 2,56m

Na koti + 2,56m su tribine za 600 gledalaca a ispod tribina na toj koti + 2,56 su sanitarni blok lijevo i desno za posjetioce (gledaoce)

Ovo je samo dio iz tehničkog opisa idejnog  rješenja koje možete pogledat sa više aspekata, projekat radi D.O.O.“ZIB“Projekt Brčko, struktura zaposlenih:

1.Zijad Begović
2.Mirza Karahmetović
3.Reuf Ibrahimović
4.Mensur Fazlić


Glavni projekat je u fazi izrade