Neki ljudi su radili jedno istraživanje, pa su zaključili da postoje tri stvari koje ljudi žele da čuju jedni od drugih:

LIJEPA RIJEČ- Hvala ti.

- Molim te.

- Žao mi je.

 Postoji stara izreka koja kaže da lijepa riječ i gvozdena vrata otvara. Ako se toplo smijemo, gledamo u ljude sa ljubavlju i pokazujemo im koliko ih cijenimo, nema tih vrata koja oni neće otvoriti nama.

Ako uputimo lijepe dove pred osobom za koju dovimo, to je čak i značajnije. Zbog toga, pričajmo  ljubazno i dovimo iskreno. 

Vremenom, unutar sebe, razvit ćemo ljubav prema svim ljudima.