struja elektricna energijaDanas je jako aktuelna ova tema jer sve je manje više na upotrebu električne struje. Ljudi strahuju da je neće biti dovoljno i redovno naročito kada nastupe krizna vremena i poremećaji u snabdijevanju. To je blagodat koje se čovjek u današnjem vremenu ne može lahko odreći a naročito kad je na polju hladno i kad nastupi zima. Ovom prilikom upoznajmo se sa nekim pojmovima koji su vezani za nju.

Električna energija vrsta je energije koja se lahko proizvodi i šalje u domove. Koristi se za grijanje,rasvjetu te pokretanje mašina.

Gorivo: ugalj,nafta i plin koriste se kao gorivo u elektranama za proizvodnju energije odnosno struje.

Elektrana na ugalj:

U ovoj elektrani sagorijeva ugalj kako bi se zagrijala voda i dobila vodena para. Vodena para pokreće turbine koje proizvode električnu energiju.

Električna energija može se proizvesti na više načina i to:

  • Hidroelektrane (koriste snagu tekuće vode kako bi se proizvela električna energija)
  • Solarne ploče (koriste Sunčevu svjetlost kako bi proizvele električnu energiju)
  • Turbine na vjetar (imaju velike vjetrenice koje se okreću na vjetru i prizvode električnu energiju)
  • Nuklearne elektrane (proizvode električnu energiju pomoću nuklearnih reakcija)

Elktrični vodovi

U gradovima (posebno na zapadu) je većina električnih vodova ukopana u zemlju, a samo ih manji dio učvršćen na stubove odnosno kako mi to kažemo narodnim riječnikom na štanjge.

Dalekovod

 Električna se energija od elektrane prenosi vodovima pričvršćenim na stubove.

Munja

To je vrsta električne energije koja je prirodna pojava poput kiše i vjetra. Da li ste znali da „Udar munje sadrži jednaku energiju koliko i 50 miliona baterija.“

Baterije

One sadrže hemikalije koje stvaraju električnu energiju. Baterije se koriste kako bi se pokretale  igračke, satovi ili  kako bi svjetiljke zasvijetlile.

Dakle, teško je zamisliti život bez električne enrgije. Njome se koristimo kako bismo zagrijali i osvijetlili domove, kuhali hranu ili slušali muziku.

Kada električna energija može biti vrlo opasna: zato nikada ne dirajte neizolirane žice i nikada ne koristite električne naprave blizu vode.

Televizori-plazme i dr. koriste električnu energiju za proizvodnju slike i zvuka, računari su moćne naprave, a za svoj rad trebaju malo električne energije dok telefoni koriste električnu energiju kako bi glasove pretvorili u signale.

Da li znate da većina električnih sijalica traje oko 1000 sati – mjesec dana danonoćnog gorenja.

Imamo više vrsta energije koja se pojavljuje u više oblika i to: Toplinska energija (koristi se za kuhanje hrane  i grijanje), svjetlosna energija (dolazi od plamena,električne sijalice ili Sunca),energija zvuka (proizvodi se vibracijom nekog instrumenta), hemijska energija (pohranjena je u biljkama, životinje se  hrane biljkama i koriste njihovu energiju) i električna energija (glavni je izvor energije savremenih domova).

Ljudi i energija

Ljudskom tijelu potrebna je energija za svaku aktivnost, bilo da je to razmišljanje, rad ili trčanje.

Hrana za energiju

Ljudi i životinje energiju dobivaju iz hrane koju jedu. Neke vrste hrane daju više, a neke manje energije.

Da li ste znali da stari životnjski izmeti mogu biti izvor energije, oni stvaraju plin koji gori.