Nmuhamed secerbegovicapunile su se 31 godina od smrti Muhameda Šećerbegovića zvanog Hamo, sin Mehmeda i majke Rašide rođen 1952.godine u Gornejm Rahiću. Muhamed je bio obrazovan sa VSS,Pedagoška akademija,učitelj u osnovnoj skoli "Hamid Berbic" u Gornjem Rahiću. Bio je oženjen sa suprugom Munibom i imao sina Amira i kćer Almu. Muhamed je imao i dvije sestre Nerminu i Jasminu. Bio je pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine od 15.04.1992.godine, poginuo je 29.03.1993.godine u Brci-nesretan slučaj, sahranjen je na centralnom Šehidskom mezarju u Gornjem Rahiću.

Ukratko o Muhamedu

Kao aktivan član patriotske lige Muhamed se prije početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu,aktivno uključuje u organizaciji,pripremi otpora na području opštine Brčko.U Gornjem Rahiću formira i obučava manju jedinicu tzv"Hamina jedinica",koja će na početku rata imati važnu ulogu,a poslije će biti okosnica sastava 2.Sektora IV Bataljona iz kojeg će početkom 1993.godine biti formirana tri bataljona,među njima i 2.Bataljon na čijem čelu je za komandanta imenovan Muhamed Šećerbegovio-Hamo. Veliki doprinos imao je u planiranju,organizaciji i realizaciji oslobađanja naselja Lipovac  i "Bukvičkog platoa",što će se pokazati kao ključno za odbranu slobodne brčanske teritorije. Učesnik je mnogih sudbonosnih bitaka,predvodio je svoje vojnike i bio komandant za poštovanje. Sudbina je tako zapisana,da će na radnom sastanku u komandi bataljona u Brki,nesretnim slučajem,biti smrtno ranjen.

Tevhid će se proučit u petak 29.marta prije džume namaza, a nakon klanjanja džume namaza otići će se na centralno Šehidsko mezarje u Gornjem Rahiću gdje će se proučit fatiha i položit cvijeće. U organizaciji udruženja „Ljiljana“  se to zadnjih godina praktikuje pa će ovom činu prisustvovati i Husein Ahmetović ispred tog udruženja. Podsjetimo da je Hamo dobitnik najvećeg priznanja  posthumno zlatni ljiljan kojeg je ratno predsjedništvo dodijelilo za istaknuti doprinos u odbrani Republike  Bosne i Hercegovine.

Pozivamo porodicu našeg komandanta ,njegove saborce i džematlije da upotpunimo ovaj skup i da obiđemo njegov mezar nakon džume namaza gdje će biti kratko obraćanje povodom njegove godišnjice.