1vod sehU prvim danima mjeseca maja tačnije u periodu od 3. do 5. maja džemat Gornji Rahić u saradnji sa d.o.o.“Komunalac“ Gornji Rahić je realizovao rekonstrukciju glavne vodovodne cijevi sa priključcima ispred Šehidskog mezarja u dužini 100 metara. Tačnije od kuće Hercegovac Muharema do Kešinović Sadila.

Naime ovo je dio projekta „Ograda“ koju provodi džemat kako bi riješio ogradu ispred Šehidskog mezarja. Javnosti je poznato da u ovoj kao i drugim ulicama dolazi do čestog pucanja cijevi od vode koje su dotrajale. Iz tog razloga džemat Gornji Rahić je morao riješit ovaj problem ispred Šehidskog mezarja kako bi sutra kad se asfaltira ulica sa novim asfaltom bilo riješeno konstatno kopanje puta na taj način bi izbjegli to ruglo u blizini ulaza u mezarje.

 Dakle, džemat je finansirao komplet materijal i izvođača radova dok je  Komunalac pružao tehničku podršku prilikom izvođenja radova.

Izvođač  radova je bila firma d.o.o.“Proleter“ Brčko. U ovom dijelu projekta kod nasipnog materijala je podršku pružila i firma d.o.o.“Eko- Prom“ Brčko kao i d.o.o. "CEST-ING" Brčko.

Ovim dijelom smo pokrenuli konkretno projekat “Ograda” i u narednom periodu idu faza po faza realizacija zacrtanih aktivnosti. U toku je prikupljanje sredstava za ovaj projekat koji je neophodno prikupit.

Ovom prilikom treba istaći da su vršeni radovi i u mezarju tačnije pored Šehidskog mezarja gdje je prosječen put koji vodi u drugi dio mezarja Pozderkuša koji se nalazi iza Šehidskog mezarja. U svakom slučaju predstoji mnogo posla na realizaciji svih zacrtanih ciljeva koje smo najavili. Od vas očekujemo i dalje podršku da svojim prilozima pomognete oko realizacije projekta.

 

2 vod seh

3 vod seh

4 vod seh