FOND6U subotu 27.aprila delegacija Fondacije „Alija Izetbegović“  iz Sarajeva je posjetila Gornji Rahić. Fondacija je upriličila posjetu šehidskom mezarju. U delegaciji su bili predsjednik upravnog odbora fondacije Zijad  Ljevaković, zatim Faris Nanić, Lejla Akšamija i Sabina Berberović (kćerke rahmetli predsjednika Alije Izetbegović),generalni sekretar fondacije Esma Zlatar te ostali gosti.

Također kod dočeka gostiju su bili imami džemata Gornji Rahić Senahid ef. Hamidović, i Salih ef. Hrnjić (imam u penziji),doktor Enes Kujundžić, doktor Sabrija Dedić, predsjednik džemata Hamid Hasikić,Salih Mehmedović komadant drugog bataljona , Ferid Omerhodžić predsjednik  organizacije poginulih boraca i šehida kao i Ćazim Suljević koji je sa gostima došao.

Gosti su upoznati o detaljima i događajima na ovim prostorima koji su se dešavali ratnih godina 1992-1995, te od strane Ferida Omerhodžića o broju poginulih boraca i njihovim lokacijama gdje su ukopani. U razgovoru su se dotakli daljnje saradnje između fondacije „Alija Izetbegović“ i našeg mjesta i naravno sa posebnim osvrtom saradnje sa BZK Preporodom kao i drugim organizacijama proisteklih iz rata.

Zadovoljni su onim što su čuli i vidjeli, iznenađeni pozitivnim djelovanjem i radom na ovom prostoru. Jer ipak ostala je ona čuvena Alijina  riječ  koji je tokom posjete “slobodnoj brčanskoj teritoriji”, 1993. godine, izgovorio historijsku rečenicu: “Mi Brčko ne damo” i svi se toga rado prisjećamo i podsjećamo šta za sve nas znači grad Brčko.

FOND1

FOND2

 FOND3

FOND4

FOND5

FOND6