U džematu Gornji Rahić se trenutno odvija nastava za odrasle, koji su se prijavili na kurs arapskog pisma. Nastava je krenula u decembru 2022.godine i traje u kontinuitetu već četvrti mjesec. Časovi se održavaju dva puta sedmično četvrtak i nedjelja poslije jacije namaza u Omladinskom centru džemata Gornji Rahić. Ekipa vrijedno uči i trudi se prešli su gradivo iz sufare, sada trenutno vježbaju stečeno znanje koje koriste u kur'anu gdje vježbajući kod kuće ponovo prelaze na nastavi koju vodi prof. Senahid ef. Hamidović imam džemata Gornji Rahić. Rezultati rada se vide na polaznicima i naravno oni su svi sretni što će naučit gradivo koje će im biti od koristi u daljenjem njihovom životu. Velika je vrijednost znati čitati kur'an i predaje govore tome u prilog gdje se navodi da čovjek za svaki izgovoreni harf ima sevap (nagradu). Ko želi da ga Allah voli, treba učiti Kur’an. Poslanik, s.a.v.s., kaže:
”Ni čime se ne možete približiti Allahu kao što to možete Kur’anom.” (Tirmizi)

Na kurs arapskog pisma prijavljeno je sledećih deset odraslih osoba i to:

  • POLAZNICI ODRASLI 2023Adnan Pupalović
  • Ernad  Dedović
  • Novalija Hamidović
  • Senudin Ibrišimović
  • Šaban Omerović
  • Alen Kurtalić
  • Mirza Salihović
  • Hariz Lišić
  • Suljo Karibašić
  • Samir Mulamuratović

I za kraj ovog lijepog našeg priloga nadamo se da će ekipa na okupu uspjeti savladati preostalo gradivo i tu radost podijeliti s nama u društvu sa ostalim džematlijama lijepim povodom koji će ako Bog da doć.