djevojka cvijece...Hanka. Nastalo je dometanjem bosanskog sufiksa - ka na ime Hana. A Hana je ne samo često bošnjačko žensko ime nego i hipokoristik od, npr.Hanifa (potječe čak iz aramejskog i znači pravovjerna, istinita), Hanuma (iz turskog, odnosno tatarskog, a znači gospođa), Rejhana (iz arapskog: dobra, blaga, ugodna), Nurdžihana (arapsko - perzijska složenica, sa značenjem svjetlost svijeta), Umihana (arapskog postojanja- počasni nadimak sestre halife Alije). Ovo k iz moga imena ne mijenja se u c u dativu (dakle: Hanki), kao što je, napr., Sabiha - Sabihi; pravilno je ako mi se obraćate: Hanko!, a ne: Hanka! 

... Harun. Naročito me veseli to što, i pored tolikih stručnih, jezikoslovnih razmatranja, do daljnjeg ostajem sa imenom tajnovitog i neutvrđenog značenja. Jedni kažu: "gorski, planinski", drugi: "sanduk, kovčeg zavjeta", treći čak - "mačak", a meni ostaje da biram. Ovo ime nosio je i stariji brat Musaa pejgambera (odgovara starohebrejskom, biblijskom imenu Aron).

Prof. Senahid Halilović