BiH ima bilateralne sporazume za prelazak granice s ličnom kartom sa Srbijom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

licna bhGrađanima Bosne i Hercegovine najkasnije do početka iduće godine za ulazak u pet zemalja najvjerojatnije će biti dovoljna samo biometrijska osobna iskaznica. Naime, BiH bi trebala potpisati regionalni sporazum koji se odnosi na kretanje i boravak građana Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, piše Večernji list BiH.

Nacrt regionalnog sporazuma o slobodi kretanja i boravka građana šest država uskoro bi trebao biti na sjednici Vijeća ministara BiH. Sporazum za koji se očekuje da ga usvoji Vijeće ministara BiH dolazi nakon usvajanja zaključaka summita ministara unutarnjih poslova i ministara sigurnosti šest ekonomija zapadnog Balkana održanog preko interneta u okviru Berlinskog procesa 16. oktobra 2020. godine.

Nakon toga je, 10. novembra, u Sofiji uslijedilo potpisivanje Deklaracije lidera zapadnog Balkana o zajedničkom regionalnom tržištu – pokretaču dublje regionalne ekonomske integracije i važnom koraku k jedinstvenom tržištu Europske unije usvojenu na summitu lidera zapadnog Balkana.
BiH ima bilateralne sporazume za prelazak granice s ličnom kartom sa Srbijom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Sporazumom je, u biti, lakši ulazak bh. građana na Kosovo. U sporazumu koji, kako je navedeno, stupa na snagu do 1. januar 2022. godine, precizirani su uvjeti prelaska granica.
– Države će jamčiti da će građani drugih država imati jednaka prava ulaska, boravka i prelaska u skladu s ovim sporazumom i domaćim zakonodavstvom. Građanin jedne države može, u skladu s ovim sporazumom, ući na teritorij druge strane pod uvjetom da on/ona ima valjanu biometrijsku osobnu iskaznicu s rokom važenja od najmanje 3 mjeseca, da nema zabranu ulaska i boravka na teritoriju druge strane, da ne predstavlja prijetnju sigurnosti ili javnom zdravlju druge strane, što se dokazuje objektivnim, konkretnim i odgovarajućim informacijama i podacima od nadležnih tijela vlasti – kaže se u nacrtu sporazuma.

Potpisnice sporazuma razmijenit će primjerke biometrijskih ličnih karata najkasnije 30 dana prije stupanja na snagu ovog sporazuma.
Predstavnici šest država zapadnog Balkana prihvatili su na summitu Berlinskog procesa, čiji je domaćin Bugarska, izjavu o zajedničkom regionalnom tržištu, a BiH je u posljednji trenutak uoči summita prihvatila dokumente o uspostavi “mini Schengena” u tom dijelu Europe. U izjavi od osam tačaka predviđa se uspostava tzv. zelenih koridora za neometani prekogranični promet roba, uzajamno priznavanje potvrda o podrijetlu i kvaliteti roba kojima države trguju, uspostava slobode kretanja za kategorije poput visokoobrazovanih stručnjaka te neometano djelovanje tvrtki koje pružaju različite usluge.
Zajedničko tržište koje će povezati BiH, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo, Albaniju i Sjevernu Makedoniju temeljit će se na pravilima i standardima EU, a ključni cilj tog projekta je približavanje Uniji radi stvaranja pretpostavki potpune integracije. Projekt zajedničkog regionalnog tržišta ranije je dobio naziv “mini Schengen” jer je temeljen na zamisli da BiH, Srbija, Crna Gora, Albanija, Kosovo i S. Makedonija na tome dokažu svoju spremnost na uzajamnu suradnju, kakva se od njih očekuje kada i ako jednog dana postanu članice Unije. Težište projekta za sada je na prometnoj i gospodarskoj dimenziji, odnosno na stvaranju pretpostavki za slobodan promet ljudi, roba i kapitala u regiji.