kurban0Kao i svake godine tako i ove kako se približava kurban bajram odnosno hadžijski bajram imamo potrebu da sebi obezbijedimo kurban. S tim u vezi naravno imaju i ponude . Tako i ove godine imaju ponude za sitnu stoku-ovce i krupnu stoku-junice u ponudi.

 Isto tako za one koji su zainteresovani mogu sve to obaviti  na jednom mjestu od kupovine do klanja i sječenja na komade. Dugogodišnji rad na realizaciji prodaje i klanja su garancija uspješne saradnje sa strankama do danas.

 Za sve zaintersovane u vezi kupovine kurbana možete kontaktirat na broj telefona 061/941-084 – Omer Memišević.