KOSIObavještavamo naše sugrađane da se mogu prijavit za košenje i održavanje vukufa odnosno mezarja u džematu Gornji Rahić u tekućoj 2023.godini. Za bilo kakve informacije vezane za naznačenu temu možete dobiti u našem uredu svakim danom kada radi ured.

To se odnosi na ponedjeljak,utorak,četvrtak,petak i subota od 10 do 13 sati.

Tom prilikom će se dostaviti osnovni podaci o osobi koja se prijavljuje i iznos koji traži za uslugu koju nudi. Košenje traje šest mjeseci (april,maj, juni,juli,august i septembar) a po potrebi i oktobar.

Prijave mogu biti  na više mezarja ili neku konkretnu parcelu mezarja.

Prijave traju deset dana od dana objave na oglasnoj tabli odnosno portalu.

Dana:6.3.2023.godine