altMuškarcu nije dozvoljen pirsing ni na jedan dio tijela jer je ukrašavanje nakitom osobenost i specifičnost ženskog spola, a šerijat zabranjuje da muškarci oponašaju žene, i obrnuto, u stvarima koje su specifične samo za jedan spol.

Dokaz na to je hadis u kojem se kaže: “Allah dž.š. je prokleo žene koje oponašaju muškarce i muškarce koji oponašaju žene.”

-Ženama je dozvoljeno nositi naušnice!

Dokaz je da ne postoji hadis ili kur'anski ajet u kojem se to zabranjuje: “Dovoljan je dokaz koji upućuje na dozvolu (bušenja ušiju žena radi stavljanja nakita) to što su Allah i Muhammed s.a.w.s. znali da to ljudi rade, a oni su to šutnjom odobrili, a da je u tome bilo ikakve smetnje, došla bi zabrana u Kur'anu i sunnetu.”

-Stavljanje pirsinga na nos, usnu, obrvu, jezik, pupak, spolni organ i bradavice na grudima je moda i trend kod mladih na Zapadu koji je postao popularan krajem 20. stoljeća.

Također, za mlade pirsing predstavlja sredstvo pomoću kojeg žele da izraze pripadnost određenoj grupi, te način potvrde sopstvenog identiteta, izdvajanja od drugih i skretanja pažnje na sebe. A specifična grupa koja se izdvojila sa ovim trendom i skreće time pažnju na sebe mahom su narkomani, uličari, huligani i propaliteti raznih vrsta.

Prema tome, nema sumnje da je stavljanje pirsinga na dijelove tijela, osim ušiju, osobenost i specifičnost zapadne kafirske omladine. S druge strane, zabranjeno je muslimanima oponašanje kafira u stvarima koje su specifične samo za kafire, a dokaz za to je hadis: “Ko oponaša neke ljude (neki narod), on je od njih”.

dzematrahic.ba