altČesto smo mogli čuti da kada nešto dobro tražimo pa ne dobijemo, ili kada neki uspjeh želimo ponovo ostvariti pa nam ne pođe za rukom, uzrečicu eh nije svaki dan Bajram...

Svima nama može biti svaki, ama baš svaki dan Bajram, pitate se kako?

Zabilježio je veliki učenjak, Ibn Redžeb El-Hanbeli u svom djelu Lataiful-mearif (Ljepote spoznaja) da je Hasan el-Basri, Allah mu se smilovao, rekao: „Svaki dan u kojem se ne učini grijeh prema Allahu je bajram.“

Pa koliko svako od nas ima Bajrama godišnje?

Pripremio:Asmir Bekrić

dzematrahic.ba