1sedma radU subotu, 04.07.2020. godine konačno su otpočeli radovi na uređenju centralne škole u Gornjem Rahiću a koji se odnose na unutrašnje uređenje objekta stare školske zgrade Centralne škole. Ovim projektom planirana je zamjena patosa, zamjena unutrašnje stolarije te rekonstrukcija kancelarijskog prostora.

Također, ovih dana treba da otpočnu i radovi na školskom objektu u Palanki a koji se odnose na oblaganje školskog objekta toplotnom izolacijom i novom fasadom a zatim će uslijediti i radovi na uređenju dvorišta. Izvođač radova je firma ASTRA PLAN iz Brčkog koja je bila najkonkurentnija u proceduri javnih nabavki. Sredstva za navedene radove obezbijedilo je Odjeljenje za obrazovanje na čelu sa ministrom Senadom Osmanovićem u iznosu od cca.80 000 KM.

Iskreno se zahvaljujem ministru Senadu Osmanoviću koji je u saradnji sa menadžmentom škole prepoznao prioritete škole, te obezbijedio sredstva za gore navedene radove a sve u cilju stvaranja boljeg ambijenta kako za učenike tako i za sve zapolenike škole. Nadam se da ćemo i ubuduće imati odličnu saradnju kako bi uspjeli ostavariti što bolje uslove za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Direktor škole
Samir Kurtalić, prof.

3sedma rad

2sedma rad