hadzije 2017 00 620x264Ove godine sa našeg područja odnosno Medžlisa Brčko putuje 27 hadžija koji će posjetit Mekku i Medinu i u njima sva značajnija mjesta. U toku su pripreme za njihov polazak iz Bosne. 

Polazak hadžija s područja Muftijstva tuzlanskog, njih 296, gdje pripadaju i naše brčanske hadžije planiran je u dvije grupe i to:

–       prva grupa koja broji 241 hadžiju, te putuje avionima broj VII i VIII, okupit će se u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli u srijedu 31. jula u 2,30 sati (poslije ponoći). 

–       druga grupa naših hadžija koji putuju avionom broj IX okupit će se u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli u srijedu 31. jula u 15,00 sati. 

Prije ispraćaja hadžijama će biti proučena ikrar dova. Hadžije će autobusima biti prevezeni do džamije Kralj Fahdu Sarajevu, a onda dalje do Međunarodnog aerodroma Sarajevo, odakle je avionima planiran odlazak hadžija za Medinu (Kraljevina Saudijska Arabija).

Spisak osoba koji idu na hadž 2019. godine.

 1. Asmir-ef. Bekrić-
  džemat Maoča Stara
 2. Sanida Bekrić- džemat
  Maoča Stara
 3. Razija Kadrić- džemat
  Maoča Stara
 4. Mersija Trumić- džemat
  Maoča Stara
 5. Sadika Tabaković- džemat
  Maoča Stara
 6. Mehmedalija
  Karamujić- džemat Maoča Nova
 7. Fikreta Karamujić- džemat
  Maoča Nova
 8. Mujo Karamujić- džemat
  Maoča Nova
 9. Suada Karamujić- džemat
  Maoča Nova
 10. Džemila Zećić- džemat
  Maoča Nova
 11. Abdulah Karalić-
  Džemat Gornji Rahić
 12. Sadija Šišić- Džemat
  Gornji Rahić (bedel Halid Šišić)
 13. Sabiha Smajlović-
  džemat Ćoseta
 14. Sulejman Musić-
  džemat Brka Nova
 15. Sejfudin Zahirović-
  džemat Savska džamija
 16. Hajrudin Ravkić-
  džemat Savska džamija
 17. hafiz Ismail-ef.
  Čehić- džemat Rijeke (bedel Abid Ahmetspahić)
 18. hafiza Zahida Čehić-
  džemat Rijeke
 19. hafiz Alen-ef. Kehić-
  džemat Rijeke (bedel Haša Ahmetspahić)
 20. Lejla Kehić- džemat
  Rijeke
 21. Ševket Halilović-
  džemat Brod
 22. Ševala Bećirović-
  džemat Dizdaruša
 23. Vehid Hasanović-
  džemat Dizdaruša (bedel Šuhreta Hasanović)
 24. Kasim Livadić-
  džemat Omerbegovača
 25. Mirsa Livadić-
  džemat Omerbegovača
 26. Husejn Bajrić-
  džemat Ivici
 27. Zenuna Dautović-
  džemat Ivici